Khoá học lập trình sáng tạo MakeCode

Trong khoá học này, học sinh sẽ được hướng dẫn cách sử dụng MakeCode để tạo ra các chương trình độc đáo trên Minecraft. Họ sẽ học cách sử dụng các khối lệnh để điều khiển các thực thể trên Minecraft, tạo ra các chương trình phức tạp hơn và tạo ra các game học tạp trên Minecraft. Họ cũng sẽ được học cách viết code và sử dụng các tính năng cao cấp của MakeCode.