Học STEM - STEAM trên nền tảng Minecraft

19/09/2019 550 Lượt xem Chương trình đào tạo

Tiếng Anh (English)

Lịch sử (History)

Toán học (Math)

 Khoa học (Science)

 Nghệ thuật (Art)

 Lập trình (Make Code)

 Vật lý (Physics)... 

You can learn all things around us and around the world in Minecraft!

 
 
register