Các khóa học Lập trình trên nền tảng Minecraft

16/09/2019 782 Lượt xem Chương trình đào tạo

Hiện tại, bên cạnh Toán học chuẩn Mỹ, vui học Tiếng Anh, Nghệ thuật sáng tạo, STEM - STEAM, đáp ứng mong muốn học Lập trình của các bạn trẻ trong thời đại 4.0 này, ĐT GROUP đã cập nhật thêm các khóa học lập trình gồm 4 mức độ theo thứ tự tăng dần: Hour of Code; Scratch; Tynker và Make Code. Trong đó:

Hour of Code:      Là lập trình kéo thả cơ bản, giúp Alex và Steve tìm đường đi dựa trên các bước quy định sẵn kích thích tư duy, sự sáng tạo, mày mò của các em học sinh.

Scratch:               Phiên bản kéo thả nâng cao của Hour of Code với những bước đi và câu lệnh phức tạp hơn. 

Tynker:                Tynker truyền tải mã hóa giúp học sinh thể code robot; máy bay không người lái, mod Minecraft, xây dựng các ứng dụng và trò chơi, hoặc khám phá STEM.

Make Code:         Lập trình được kết nối trực tiếp với việc xây dựng, thiết kế mô hình các công trình lịch sử, hay xây dựng trường học, thành phố... Make Code kết hợp với khóa học Nghệ thuật sáng tạo kích thích các em học sinh tự xây dựng cho mình một thế giới 3D mà mình mong muốn. 

Để tham khảo và đăng ký khóa học Hour of Code , vui lòng nhấn vào đây

Để tham khảo và đăng ký khóa học Scratch, vui lòng nhấn vào đây

Để tham khảo và đăng ký khóa học Tynker, vui lòng nhấn vào đây

Để tham khảo và đăng ký khóa học Make Code, vui lòng nhấn vào đây

 

 

 

 

 
 
register